PRAŠOME JŪSŲ PASKIRTI 1,2 %SAVO PAJAMŲ MOKESČIO VAIKŲ DVASINIAM IR FIZINIAM UGDYMUI!

MIELI TĖVELIAI, šiemet Jūs vėl turite realią galimybę, prisidėti prie bendros klubo sportinės veiklos gerinimo, o kartu ir prie Jūsų vaiko geresnių sąlygų sportuoti,neišleisdami papildomai nei vieno savo euro.

ŠTAI PRIEŽASTYS, DĖL KURIŲ JŪS TURĖTUMĖTE TAI PADARYTI

1.2% GPM parama Jums papildomai nieko nekainuos, o Stoiko klubui padės įsigyti, patobulinti ar atnaujinti sporto inventorių; organizuoti klubo stovyklas ir varžybas bei ruoštis ir dalyvauti jose! Ačiū už Jūsų gerumą!
 
Rekvizitai: Kėdainių sporto klubas ,,Stoikas". Įm. kodas 161607813
 

KĄ DARYTI APSISPRENDUS PAREMTI?

Skirkite paramą elektroniniu būdu užpildę formą FR0512 internetu ČIA

2023 m. skirti mokesčio dalį paramai galima iki gegužės 2 d. Prašymas skirti paramą bus
įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją.

Prašymo pildymas:

 1. Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt
 2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI priemonėmis.
 3. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše.
 4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.
 5. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas.
  1. Jei parama už 2022 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą. .
  2. Jei paramą už 2022 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.
 6. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“ .
 7. Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų - spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis:
  1. Redaguoti konkrečiam gavėjui nurodytą informaciją.
  2. Kopijuoti įrašą (atsiras dar vienas toks pats įrašas).
  3. Ištrinti įrašą.
   • Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.
 8. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“.
  Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.
 9. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“.
  • „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

FORMOS pildymo instrukcija

FORMOS pildymo instrukcija (video)

 

 

 

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME, KAD ESATE MŪSŲ BENDRAMINČIAI IR PRISIDEDATE PRIE VAIKŲ DVASINIO IR FIZINIO TOBULĖJIMO!